Rijke ornamentatie in het gewelf boven het voormalig altaar
foto van gewelf-ornamentatie