Voorwaarden - deel 1

01. De verhuurder van de Ursulinenkapel behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden bijeenkomsten te weigeren. Dit kan ook na boeking als blijkt dat de huurder valse informatie heeft gegeven.

02. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, diefstal, schade of letsel.

03. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door overmacht niet doorgaan van boekingen. Bij het annuleren van boekingen door verhuurder wordt ten hoogste het overeengekomen huurbedrag gerestitueerd.

04. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschades bij het niet nakomen van de huurovereenkomst. verder >>>