Het binnenhof (Elzenhof) is een besloten terrein en is toegankelijk via de gezamenlijke voordeur van de seniorenwoningen aan de Elzenstraat, naast het centrale bellenpaneel (bovenste bel, Hasperhoven 139 Kapel). Voor grote gezelschappen kan de hoofdpoort geopend worden. De huurder dient dan zorg te dragen voor een persoon die de portiersfunctie vervult gedurende de tijd dat de poort geopend is. De portier dient er voor zorg te dragen dat er geen onbevoegden op het binnenterrein parkeren.